Ga door naar navigatieGa direct naar de inhoud

Uw webwinkel aansluiten op dameshorloges.dimeshop.nl

dameshorloges.dimeshop.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite van gadgets. Bezoekers vergelijken producten en winkels, lezen ervaringen van andere bezoekers en laten zelf hun reviews achter. DimeShop biedt consumenten een betrouwbare omgeving om zich te oriënteren op (online) aankopen.

dameshorloges.dimeshop.nl maakt gebruik van zogenaamde affiliate netwerken waar webwinkels bij zijn aangesloten. Wilt u uw producten ook in de prijsvergelijker van dameshorloges.dimeshop.nl aanbieden om zo meer leads te genereren, dan dient uw webwinkel eerst aangesloten te worden bij één van onderstaande affiliate netwerken:

Het grote voordeel van het aansluiten bij een affiliate netwerk is dat u ook direct voor andere vergelijkers beschikbaar bent zodat u nog meer leads kunt genereren.